Poslední příspěvky

 • Avantgarda 20. a 30. let – Praha a Moskva 

  Topkasova, Ekaterina (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2013)
  Vzájemné vztahy mezi českou a ruskou avantgardou nebyly doposud řádně prozkoumány. Cílem této disertační práce je poznání a otevřeni pravdivých faktů a „bílých míst“ v dějinách architektury 20. - 30. let, které byly chybně ...
 • Ernst Wiesner, Otto Eisler, André Steiner, Žikmund Kerekeš, Max Tintner - neznáme dielo moderných brnenských židovských architektov 

  Udžan, Rastislav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2013)
  Recently it has been found the sources of the works of the greats architects Max Tinter and Sikmund Kerekes, II.w.w. survivors, whos extablished their lifes in Izrael after II. w.w. Also new information has been occurred ...
 • Československá architektura po roce 1945 - Specifika brněnské poválečné architektury v celorepublikovém kontextu, návaznost na předválečnou architekturu, reakce na nové směry 

  Vrabelová, Renata (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2013)
  Obsahem práce je průzkum a studium československé architektury v období od roku 1945 do roku 1975, ve výsledku se zaměřením na specifika brněnské architektury ve sledovaném období. Cílem práce bude zhodnocení brněnské ...
 • Skleníky a jejich základní typy 

  Šuglová, Darina (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2013)
  Skleníkové stavby jsou specifickými výstavními prostory, které vytvářejí podmínky pro vlastní existenci exponátů. Skleník svou konstrukcí vytváří chráněné vnitřní prostředí. Proces vývoje skleníkových staveb se děje v ...
 • Voda a město 

  Vacková, Michaela (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2013)
  Naznačení a popis směru, kterým by se mělo ubírat hospodaření s vodou ve městech.
 • Strategie rozvoje měst v Sýrii 

  Touchan, Shourouk (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2013)
  Kulturní centra rostou v Sýrii v průběhu času na různých místech .Při údržbě těchto center po dlouhé věky, je jasný rozdíl mezi hranicemi města a okolní země, venkovských a přírodních oblastí.Populační exploze v centrálních ...
 • Trenčín mesto na rieke 

  Zelik, Radovan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2013)
  Organization of international competition and formulation of its layout, requires definition of the vision of the city and its inhabitants. The way to mutual consensus is a long collaborative process of all interested ...
 • Možnosti využití dešťových vod ve venkovském prostoru 

  Šímová, Jana (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2013)
  Voda je životně důležitou surovinou, na které je kromě člověka závislá celá příroda. V poslední době však vody velice rychle ubývá. Naopak se zvyšují nároky lidí na životní úroveň a pohodlí života. Úbytku vody se nedá zcela ...
 • Prázdný prostor jako výzva pro rozvoj města 

  Kuznetcova, Evgeniia (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2013)
  Článek se týká problémů vznikání prázdného prostoru v moderním městě. Popisuje jeho negativní vliv na formování veřejných prostranství. To se projeví v omezení sociální/kulturní svobody aktivity obyvatel. Na druhé straně ...
 • Seniorské bydlení na plochách brownfields v městě Brně 

  Látalová, Lucie (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2013)
  Disertační práce má na základě zkoumání stavu problematiky prověřit možnosti bydlení pro seniory ve městě Brně a určit zásady pro jejich navrhování tak, aby jejich rozmístění umožňovalo dostatečné pokrytí v rámci jednotlivých ...
 • Vplyv dopravy na štruktúru osídlenia 

  Šuška, Milan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2013)
  The mode of transport has a significant impact on the formation and development of the settlement. The paper presents an analysis of the impact of transport on residential structure. Kysuce was selected as reference region.
 • Decentralizované systémy hospodaření s dešťovou vodou v městském prostředí 

  Šerek, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2013)
  Příspěvek se zabývá problematikou hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území. Cílem je popsat rizika současného centralizovaného způsobu odvodnění a poukázat na možnosti systémů decentralizovaných. Článek také ...
 • Doba měst v postsocialismu 

  Sedlák, Jaroslav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2013)
  Disertační práce zkoumá vznikající proměny a urbánní přístupy k novým sídlištním čtvrtím městské struktury období socialismu. Zaměřuje se zejména na dekády přerodu společnosti v době po pádu socialistického systém, kdy ...
 • Obnova malých a středních měst na Jižní Moravě a v Dolním Rakousku 

  Stehlík, Ondřej (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2013)
  Disertační práce zkoumá rozdílnou životní úroveň ve vybraných městech Jižní Moravy a Dolního Rakouska. Zároveň popíše strukturu řízení a podpory obnovy měst v Dolním Rakousku - organizaci Niederösterreichische Dorf- und ...
 • Specifika použití stromů ve městě 

  Markevičová, Vendula (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2013)
  Příspěvek popisuje specifika použití stromů ve městě, respektive ve veřejných městských prostorech. Zdůrazněny jsou především extrémní podmínky města a jejich vliv na stromy, požadavky města na funkci a vlastnosti stromů ...
 • Ideje a ideologie československé architektonické avantgardy 20. let 20. století 

  Obrtlík, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2013)
  Příspěvek se zabývá základními myšlenkovými proudy, s nimiž byla konfrontována československá umělecká avantgarda v období 20. let 20. století. Tato je zde prezentována především programovými tezemi uměleckého svazu Devětsil. ...
 • Obnova malých a středních měst na Jižní Moravě a v Dolním Rakousku 

  Navrátil, Václav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2013)
  Problémy velkoměst se postupně přesouvají i na malá města. Jednou z cest, jak dosáhnout trvalé udržitelnosti může být právě kompaktní město.
 • Pivovar v Buštěhradě: studentská soutěž jako akcelerátor ochrany památek 

  Mosler, Štěpán (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2013)
  V dnešní době existuje na desítky pivovarů roztroušených po Čechách, Moravě a Slezsku, které stále hledají svoji novou budoucnost. Jsou to pivovary opuštěné nebo v soukromém vlastnictví a mnohé z nich chátrající bez zbytku ...
 • Faktory, jež ovlivnují koncept stavby pro případy nouze do oblastí zasažených katastrofou 

  Kučerová, Petra (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2013)
  Příspěvek je věnován faktorům, jež ovlivňují koncept stavby pro případy nouze do oblastí zasažených katastrofou. Jsou zde uvedeny charakteristické příklady staveb jednotlivých faktorů, jež byly určující pro návrh mobilních ...
 • Městské zemědělství 

  Šárka, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2013)
  V rámci současného evropského města přestává spousta lidí vnímat vztah mezi životem a přírodními procesy, které ho podporují. Zvětšování geografické i psychologické vzdáleností mezi producenty a konzumenty jídla zhoršuje ...

Zobrazit další