Now showing items 1-1 of 1

  • Fyzikálně-chemické aspekty ekologických teplonosných kapalin 

    Skolil, Jan
    Disertační práce rozvíjí složení nemrznoucích teplosměnných kapalin mimo tradiční jednodruhové glykoly vyráběné z propenu a ethenu. Na základě posouzení zejména fyzikálních vlastností zvažuje použití progresivních nemrznoucích ...