Now showing items 1-1 of 1

  • Spektrometrické metody pro výzkum huminových látek 

    Enev, Vojtěch
    Hlavním cílem disertační práce bylo studium fyzikálně-chemických vlastností huminových látek (HL) prostřednictvím moderních instrumentálních technik. Předmětem studia této disertační práce byly HL izolované z jihomoravského ...