Now showing items 1-1 of 1

  • Remediační potenciál huminových kyselin 

    Uhrová, Anna
    V předložené práci byly testovány modifikované lignitické huminové kyseliny za účelem zjištění jejich schopnosti remediace zemědělské půdy. Před samotnou extrakcí jednotlivých huminových kyselin byl lignit modifikován ...