Now showing items 1-2 of 2

  • Nové metody studia reaktivity a transportních vlastností biokoloidů 

    Smilek, Jiří
    Účelem předložené dizertační práce bylo studium reaktivity, transportních a bariérových vlastností biokoloidních a syntetických polymerních látek prostřednictvím jednoduchých difúzních technik. Studován byl především vliv ...
  • Spektrometrické metody pro výzkum huminových látek 

    Enev, Vojtěch
    Hlavním cílem disertační práce bylo studium fyzikálně-chemických vlastností huminových látek (HL) prostřednictvím moderních instrumentálních technik. Předmětem studia této disertační práce byly HL izolované z jihomoravského ...