Kolekce v této sbírce

  • Budoucnost strojové civilizace [10]

    Sborník příspěvků ze sympozia, konaného dne 18. června 2014 v Barokní aule Rektorátu Vysokého učení technického v Brně
  • Štěstí – muška jenom zlatá! [3]

    Sborník příspěvků ze sympózia, konaného dne 8. června 2015 v aule prof. Braunera Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně

Poslední příspěvky

  • Práce, cesta ke štěstí? 

    Šmajs, Josef (Vysoké učení technické v Brně, Institut celoživotního vzdělávání, 2017)
    Mapování složité krajiny interakce mezi přírodou a člověkem, která se nazývá práce a její podoba, vnímání a cíl, měnící se a vyvíjející se v dějinách, a to směrem, který autor neshledává ve všech aspektech úplně šťastným.
  • Pozitivní psychologie – věda o štěstí 

    Slezáčková, Alena (Vysoké učení technické v Brně, Institut celoživotního vzdělávání, 2017)
    Nový směr v psychologii, snažící se na základě poznatků a metod psychologického zkoumání zmapovat souvislosti fenoménu „štěstí“.
  • Šťastnější a méně šťastné cesty ke štěstí 

    Klapetek, Milan (Vysoké učení technické v Brně, Institut celoživotního vzdělávání, 2017)
    Hledání pocitu štěstí v procesu evoluce, kde by model bojovného shánčlivého predátora měl být nahrazen jinými vzorci, které mnohdy marně hledala a prosazovala filozofie a náboženství.
  • Čínské představy o budoucnosti lidské civilizace (Reflexe pojednání od čínského autora) 

    Obuchová, Ľubica (Vysoké učení technické v Brně, Institut celoživotního vzdělávání, 2014)
    Přiblížení souvislostí úvah o Číně a její kultuře, jak jsou obsaženy ve sborníku z r. 1928.
  • Budoucnost města Brna 

    Kostroň, Luboš (Vysoké učení technické v Brně, Institut celoživotního vzdělávání, 2014)
    Úvaha nad rozvojem města Brna, nabízející vize rozkvětu, stagnace i dalšího rozvoje.
  • Může se svět ještě něčeho dočkat od náboženství? 

    Klapetek, Milan (Vysoké učení technické v Brně, Institut celoživotního vzdělávání, 2014)
    Analýza postavení náboženství v současném světě na pozadí historie jeho vzniku a role, které v průběhu dějinného vývoje sehrávalo.
  • Jak skončí prométheovský mýtus? (Jak skončí technologické obelstívání Země?) 

    Šmajs, Josef (Vysoké učení technické v Brně, Institut celoživotního vzdělávání, 2014)
    Zmapování povahy protipřírodního jednání lidské společnosti a hledání východisek z tím způsobené krize.
  • Soumrak moderního státu 

    Holländer, Pavel (Vysoké učení technické v Brně, Institut celoživotního vzdělávání, 2014)
    Rozbor problematiky vzniku moderního státu v průběhu dějinného vývoje, jeho zásahy a jeho ovlivňování současné společnosti.
  • Kam spěje současná kultura a umění? 

    Rybář, Radovan (Vysoké učení technické v Brně, Institut celoživotního vzdělávání, 2014)
    Analýza role kultury a umění v dnešní přetechnizované společnosti, která relativizuje hodnotu a smysl lidské existence.
  • Charakteristika budoucích ozbrojených konfliktů 

    Petráš, Zdeněk (Vysoké učení technické v Brně, Institut celoživotního vzdělávání, 2014)
    Rozbor otázek globální bezpečnosti, strategie i specifik možných budoucích vojenských konfliktů.
  • Budoucnost v minulosti 

    Jemelka, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Institut celoživotního vzdělávání, 2014)
    Zamyšlení nad retrofuturistickým uměleckým proudem a jeho součástí – streampunkem.
  • Čínská civilizace na prahu 21. století 

    Dřínek, Vladimír (Vysoké učení technické v Brně, Institut celoživotního vzdělávání, 2014)
    Úvaha nad postavením Číny a jejím vlivu na současné světové dění s exkurzem do historie vývoje čínské civilizace.
  • Pár slov o sborníku Whither Mankind z roku 1928 

    Klapetek, Milan (Vysoké učení technické v Brně, Institut celoživotního vzdělávání, 2014)
    Seznámení s obsahem sborníku Whither Mankind, a Panorama of Modern Civilization