Show simple item record

The Potential of Greenery and Landscape Elements in a Public Space in theContext of Sustainable Development of Urban Environment

dc.contributor.authorAdamková, Jana
dc.date.accessioned2016-01-19T15:03:42Z
dc.date.available2016-01-19T15:03:42Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.citationXVI. Vědecká konference doktorandů: sborník textů. 2012 s. 6-13. ISBN 978-80-214-4463-8cs
dc.identifier.isbn978-80-214-4463-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/52033
dc.description.abstractUrban development is a dynamic process which should react to the needs of society. In the context of economic, demographic and social changes in post-industrial city is emerging the need for new approaches to planning public spaces. The paper deals with potentials of vegetation in the context of sustainable development of urban environment. Urban green is gaining more attention not only in the context of global climate changes, but also for its ability to enhance attractiveness of space and strengthen its identity. Vacant lots in the urban fabric mean opportunities and challenges for green space development. Against this backdrop the question is whether the influence, significance and usage of green spaces will change andwhether these changes will affect urban planning.en
dc.description.abstractUrbanizačný proces je dynamický a mal by reagovat' na potreby spoločnosti. V súvislosti s ekonomickými, demografickými a sociálnymi zmenami v postindustriálnom meste sa objavuje potreba nových prístupov k plánovaniu verejných priestorov. Príspevok sa zaoberá potenciálom zelene a krajinných prvkov v kontexte udržatelného rozvoja mestského prostredia. Urbánna vegetácia získava čoraz väčšiu pozornost' nielen v súvislosti globálnych klimatických zmien, ale tiež pre jej schopnost' zatraktívnit' prostredie a posilnit' jeho identitu. Nevyužité priestory v mestskej štruktúre znamenajú príležitost' a výzvu pre rozvoj zelených plôch. V tejto súvislosti je otázkou, či sa pôsobenie, význam a spôsob využívania zelene v mestskom prostredí bude menit', a aký vplyv budú mat' tieto zmeny na územnéplánovanie.sk
dc.formattextcs
dc.format.extent6-13cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně, Fakulta architekturycs
dc.relation.ispartofXVI. Vědecká konference doktorandů: sborník textůcs
dc.rights© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architekturycs
dc.subjectPublic spaceen
dc.subjecturban vegetationen
dc.subjectlandscape elementen
dc.subjectsustainable developmenten
dc.subjectVerejný priestorsk
dc.subjectzeleňsk
dc.subjectkrajinný prvoksk
dc.subjectudržatelný rozvojsk
dc.titlePotenciál zelene a krajinných prvkov vo verejnom priestore v kontexte udržateľného rozvoja mestského prostrediask
dc.title.alternativeThe Potential of Greenery and Landscape Elements in a Public Space in theContext of Sustainable Development of Urban Environmenten
eprints.affiliatedInstitution.departmentFakulta architekturycs
but.event.date26. 1. 2012cs
but.event.titleXVI. Vědecká konference doktorandůcs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.driverconferenceObjecten
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record