Zobrazit minimální záznam

Factors Influencing the Change of the Contemporary City

dc.contributor.authorDobešová, Veronika
dc.date.accessioned2016-01-19T15:03:43Z
dc.date.available2016-01-19T15:03:43Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.citationXVI. Vědecká konference doktorandů: sborník textů. 2012 s. 38-43. ISBN 978-80-214-4463-8cs
dc.identifier.isbn978-80-214-4463-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/52037
dc.description.abstractCílem příspěvku je shrnout současný stav řešené problematiky z širšího pohledu hospodářské a sociální geografie, jak je popsán v knize Urbane Räume, jejímž autorem je Prof. Dr. Wolf Gaebe. Příspěvek pojednává o sídelních, hospodářských a sociálních strukturách v současném městě. Jsou zde uvedeny faktory, které podmiňují současné tendence vývoje měst a dále jsou představeny řídící elementy této proměny. Zjištěné výsledky budou vytvářet výchozí pozici pro vlastní zkoumání vývoje veřejných prostorů v konkrétních městech středoevropského regionu.cs
dc.description.abstractThe purpose of this contribution is to summarize the current state of discussed topics from a broader perspective of economic and social geography, as described in the book Urbane Räume, written by Prof. Dr. Wolf Gaebe. The contribution deals with residential, economic and social structures in the contemporary city. The article covers main factors defining current tendencies of citis developement and introduces major elements of this transformation. The ascertained results will create the starting position for the proper research of the public spaces development in particular citiesof the Central European region.en
dc.formattextcs
dc.format.extent38-43cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně, Fakulta architekturycs
dc.relation.ispartofXVI. Vědecká konference doktorandů: sborník textůcs
dc.rights© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architekturycs
dc.subjectkvalita životacs
dc.subjectměstská strukturacs
dc.subjectvelikost domácnostics
dc.subjectveřejný prostorcs
dc.subjectlife qualityen
dc.subjectcity structureen
dc.subjecthousehold sizeen
dc.subjectpublic spaceen
dc.titleFaktory ovlivující proměnu současného městacs
dc.title.alternativeFactors Influencing the Change of the Contemporary Cityen
eprints.affiliatedInstitution.departmentFakulta architekturycs
but.event.date26. 1. 2012cs
but.event.titleXVI. Vědecká konference doktorandůcs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.driverconferenceObjecten
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam