Show simple item record

Geometry of Life-Supporting Forms in an Architectural Design

dc.contributor.authorVolnohradský, Radan
dc.date.accessioned2016-01-19T15:03:45Z
dc.date.available2016-01-19T15:03:45Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.citationXVI. Vědecká konference doktorandů: sborník textů. 2012 s. 285-291. ISBN 978-80-214-4463-8cs
dc.identifier.isbn978-80-214-4463-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/52071
dc.description.abstractProces vizuálního vnímání, popsaný v první stati, podrobněji zkoumá neuroestetika, která se stává pojítkem k pochopení přijímaných obrazů a reakcí v mozku. V této souvislosti poukazuje na význam a krásu fraktálních struktur. Fraktály a jejich aplikace například v urbanistickém návrhu jsou náplní další kapitoly. Dále je pozornost zaměřena na objasnění harmonických poměrů (především úlohu zlatého řezu) a geometrických forem, kteréžto v sobě často fraktální struktury obsahují. Je nastíněna základní pythagorejská geometrie se svými metafyzickými aspekty. Ty v sobě uchovává i tajemný obrazec květu života a jeho geometrický přerod v platónská tělesa, jakožto matricí vesmíru. Nakonec je odkryt a odůvodněn vztah zmíněných geometrii s architektonickým návrhem.cs
dc.description.abstractProcess of visual perception described in the first article is elaborately explored by neuroesthetic. It is a link to understand incoming images and reactions in brain. In this context it points out significance and beauty of fractal structures. Fractals and their use in urban design are content of next chapter. Than the focus is on explaining harmonic proportions (primarily Golden mean) and geometric forms which are mostly found in fractals. It is mentioned basic Pythagorean geometry with its metaphysical aspects. Same aspects are hidden in mysterious picture Flower of life and its geometrical transformation to Platonic solids - the matrix of universe. At the end the relation between geometry and architectural design is revealed and substantiated.en
dc.formattextcs
dc.format.extent285-291cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně, Fakulta architekturycs
dc.relation.ispartofXVI. Vědecká konference doktorandů: sborník textůcs
dc.rights© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architekturycs
dc.subjectNeuroestetikacs
dc.subjectfraktálcs
dc.subjectfraktální strukturycs
dc.subjectposvátná geometriecs
dc.subjectzlatý řezcs
dc.subjectFibonacciho posloupnostcs
dc.subjectKvět životacs
dc.subjectplatónská tělesacs
dc.subjectNeuroestheticsen
dc.subjectfractalen
dc.subjectfractal structuresen
dc.subjectsacred geometryen
dc.subjectgolden meanen
dc.subjectFibonacci sequenceen
dc.subjectFlower of lifeen
dc.subjectPlatonic solidsen
dc.titleGeometrie život podporujících forem v architektonickém návrhucs
dc.title.alternativeGeometry of Life-Supporting Forms in an Architectural Designen
eprints.affiliatedInstitution.departmentFakulta architekturycs
but.event.date26. 1. 2012cs
but.event.titleXVI. Vědecká konference doktorandůcs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.driverconferenceObjecten
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record