Show simple item record

Business Plan for Creation of the Small Company

dc.contributor.advisorKoráb, Vojtěchcs
dc.contributor.authorBajerová, Veronikacs
dc.date.accessioned2019-04-03T21:47:48Z
dc.date.available2019-04-03T21:47:48Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationBAJEROVÁ, V. Podnikatelský plán na založení malého podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.cs
dc.identifier.other90879cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/52076
dc.description.abstractDiplomová práce řeší založení reálného a konkurence schopného podnikání na kvalitně sestaveném podnikatelském (business) plánu. Mezi nabízený sortiment patří prodej korálků, korálkových komponentů a pořádání tvořivých kurzů pro děti i dospělé. V řešení byly použity známé analýzy, konkrétně Porterova analýza pěti sil, PEST analýza, SWOT analýza a průzkum pomocí dotazníkového řešení. Stěžejní kapitola – Vlastní návrhy řešení – je rozdělena dle jednotlivých podkapitol podnikatelského plánu. Hlavním zjištěním je, že o nabízený sortiment by měli kupující zájem a v případě současné konkurence by podnikání prosperovalo.cs
dc.description.abstractThe presented thesis aims establishment of a competitive business on a basis of a well-prepared, viable business plan. The range of offered products includes beads and beads components as well as creative classes for children and adults. Porter Five Forces Analysis, PEST analysis, SWOT analysis and a questionnaire survey were employed. Pivotal chapter - Custom design solutions – was structured in accordance with the business plan. According to the results the potential customers are interested in the products and the business would be prosperous in today´s competitive environment.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPodnikatelský záměrcs
dc.subjectprodejnacs
dc.subjectkorálkycs
dc.subjectkurzycs
dc.subjectreklamacs
dc.subjectBusiness planen
dc.subjectshopen
dc.subjectbeadsen
dc.subjectclassen
dc.subjectadvertisingen
dc.titlePodnikatelský plán na založení malého podnikucs
dc.title.alternativeBusiness Plan for Creation of the Small Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-02-02cs
dcterms.modified2016-02-09-08:20:53cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid90879en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 23:16:36en
sync.item.modts2020.03.31 20:28:07en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeDušková, Radmilacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) Mgr. Nisler Stanislav (místopředseda) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky oponenta: Zodpovězeno. Ing. Videcká - Neuvažujete o dalších dodavatelích? Uvažovali jste o přidaní výtvarných kurzech, výtvarných produktech? Zodpovězeno. Ing. Doskočil - Jaké jsou dva přístupy kvantifikace rizik? Zodpovězeno.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record