Show simple item record

Finishing milling of accurate surface

dc.contributor.advisorOsička, Karelcs
dc.contributor.authorŠimonek, Ondřejcs
dc.date.accessioned2014-12-19T12:22:19Z
dc.date.available2014-12-19T12:22:19Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationŠIMONEK, O. Dokončování přesných ploch frézováním [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.cs
dc.identifier.other50980cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/5207
dc.description.abstractCílem této práce je najít vhodný řezný nástroj a vhodné řezné podmínky pro výrobu ploch hydrostatického vedení příčníku s jakostí struktury povrchu Ra 0,8 m. Technologie se zabývá dokončováním ploch hydrostatického vedení frézováním s jakostí struktury povrchu Ra 0,8 m. Metodou výroby je třískové obrábění s pomocí CNC stroje. Pro dosažení dané jakosti povrchu je využito nástrojů s VBD, které jsou vybrány a hodnoceny dle experimentálních zkoušek nástrojů od šesti různých dodavatelů. Technologický postup řeší výrobu ploch hydrostatického vedení od prvního upnutí odlitku až po finální zhotovení ploch.cs
dc.description.abstractThe aim of this work is to find a suitable cutting tool and suitable cutting conditions for the production of hydrostatic surfaces of a crossmember with the quality of the surface structure of Ra 0.8 mm. The technology described in the thesis deals with finishing hydrostatic surfaces by milling, with the quality of the surface structure of Ra 0.8mm. As the production method cutting operations using CNC machines is used. To assure the quality of the surface insert tools are used, which are selected and evaluated based on experimental testing from six different suppliers. The technological process of production solves the problem of the hydrostatic surface production from the first gripping all the way to the final manufacture of the surfaces.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPříčníkcs
dc.subjectfrézovánícs
dc.subjectdokončovánícs
dc.subjecttechnologiecs
dc.subjectnástrojcs
dc.subjectlitina.cs
dc.subjectCrossmemberen
dc.subjectmillingen
dc.subjectfinishingen
dc.subjecttechnologyen
dc.subjecttoolen
dc.subjectcast iron.en
dc.titleDokončování přesných ploch frézovánímcs
dc.title.alternativeFinishing milling of accurate surfaceen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-19cs
dcterms.extent4.66 MBcs
dcterms.mediumapplication/pdfen
dcterms.modified2012-06-25-11:54:55cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid50980en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 13:13:28en
sync.item.modts2021.11.08 12:21:23en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKalivoda, Milancs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Bohumil Bumbálek, CSc. (předseda) prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Josef Chladil, CSc. (člen) prof. Ing. Ildikó Maňková, CSc. (člen) Ing. Vladimír Maixner, MBA (člen) Ing. Petr Valášek (člen)cs
but.defenceDiplomat seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Co je to struktura povrchu? 2. Co je to hydrostatické vedení? 3. Jaké podmínky jsou důležité pro hydrostatické vedení? 4. Proč používáte pro obrábění šedé litiny nástroje z KNB? 5. Jaká by byla podle vašeho názoru drsnost povrchu při použití nástrojů ze SK? N čem závisí drsnost povrchu vznikající plochy? 6. Z jakého důvodu se domníváte, že je lepší dokončovat vedení frézováním nežli broušením?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record