Show simple item record

Computational prediction of material damage in forming

dc.contributor.advisorPetruška, Jindřichcs
dc.contributor.authorKunc, Vítězslavcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:05:55Z
dc.date.available2019-04-03T22:05:55Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationKUNC, V. Výpočtová predikce porušování materiálu při tváření [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.cs
dc.identifier.other47367cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/5208
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá vznikem centrálních trhlin při dopředném protlačování. Pomocí výpočtového modelování je sledována schopnost vybraných kritérií porušování realisticky předpovídat tvorbu centrálních trhlin. Je studován vliv procesních parametrů (tření, redukce průřezu a redukční úhly) na vznik a šíření porušování. Výpočty byly provedeny v programu Abaqus pro materiál 12 050.cs
dc.description.abstractThe purpose of this thesis is to deal with the initiation of chevron cracks in forward extrusion. Using numerical simulation, the ability of selected fracture models which prognosticates the initiation of chevron cracks is observed. The influence of process parameters is studied (friction, reductions in cross section and angles of reduction) on the initiation and diffusion of damage. Solutions was executed by Abaqus for material 12 050.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDopředné protlačovánícs
dc.subjectkritérium porušovánícs
dc.subjectcentrální trhlina.cs
dc.subjectForward extrusionen
dc.subjectfracture modelen
dc.subjectchevron crack.en
dc.titleVýpočtová predikce porušování materiálu při tvářenícs
dc.title.alternativeComputational prediction of material damage in formingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-13cs
dcterms.modified2012-06-25-11:31:09cs
thesis.disciplineInženýrská mechanika a biomechanikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid47367en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 23:59:00en
sync.item.modts2020.03.31 19:58:46en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeHůlka, Jiřícs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Josef Rosenberg, DrSc. (předseda) Ing. Milan Roučka, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc. (člen) doc. Ing. Miloš Vlk, CSc. (člen) prof. Ing. Eduard Malenovský, DrSc. (člen) prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., dr. h. c. (člen) Ing. David Zalaba (člen) prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent odprezentoval svou diplomovou práci na téma Výpočtová predikce porušování materiálu při tváření a poté zodpověděl položené dotazy.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record