Show simple item record

Cogeneration unit linked with absorption heat pump

dc.contributor.advisorPospíšil, Jiřísk
dc.contributor.authorKürthy, Mariánsk
dc.date.accessioned2019-05-17T05:07:00Z
dc.date.available2019-05-17T05:07:00Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationKÜRTHY, M. Kogenerační jednotka s absorpčním TČ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.cs
dc.identifier.other47368cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/5211
dc.description.abstractTáto diplomová práca je zameraná na zhodnotenie funkčného spojenia kogeneračnej jednotky so spaľovacím motorom a absorpčného tepelného čerpadla za účelom zvýšenia kogeneračného vykurovacieho efektu. Cieľom práce je navrhnúť takýto funkčný systém a zhodnotiť ho z technicko - ekonomického hľadiska. V úvode teoretickej časti práce sú predstavené kogeneračné technológie používané v kombinovanej výrobe tepla a elektriny. Následne je popísaný princíp, rozdelenie a aplikácie tepelných čerpadiel. V závere teoretickej časti práce je vysvetlený princíp absorpčného tepelného obehu v režime tepelného čerpadla. V praktickej časti práce je pre konkrétnu aplikáciu v areáli Technická 2 uskutočnený návrh spojenia kogeneračnej jednotky so spaľovacím motorom a absorpčného tepelného čerpadla, pričom sú detailne stanovené parametre použitého absorpčného tepelného obehu. V závere tejto časti práce sú navrhnuté jednotlivé výmenníky tepla absorpčného čerpadla. Záverečná časť práce je venovaná technicko - ekonomickému zhodnoteniu realizovaného návrhu. V tomto zhodnotení sú porovnávané tri druhy tepelných čerpadiel: Absorpčné tepelné čerpadlo s pracovnou dvojicou látok H20-LiBr, absorpčné tepelné čerpadlo s pracovnou dvojicou látok NH3-H2O a kompresorové tepelné čerpadlo.sk
dc.description.abstractThis diploma work aims to evaluate the functional connection of the cogeneration unit with an internal combustion engine and an absorption heat pump to increase the heating effect of the cogeneration. The aim of this work is to design a functional system and evaluate it from the technical - economic terms. In the introduction of the theoretical work the applied cogeneration technologies used in combined heat and power production are presented. Then there is described the principle of heat pumps, their basic components and theoretical comparison of compression and absorption heat pumps. In the practical part of this work is for a specific application in the area Technická 2 proposed merger of the cogeneration unit with an internal combustion engine and an absorption heat pump, while detailed design parameters used in absorption heat circulation are set. At the end of this paper there are designed various heat exchangers of applied absorption heat pump. The final part of the work is devoted to technical - economic assessment of applied design. In this assestment three different types of heat pumps are compared: Absorption heat pump with working solution H2O-LiBR, absorption heat pump with working fluids NH3-H2O and compressor heat pump.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectkogeneráciask
dc.subjectabsorpčné tepelné čerpadlosk
dc.subjectabsorpčný tepelný obehsk
dc.subjectCOPsk
dc.subjectspalovací motorsk
dc.subjectabsorpčný obehsk
dc.subjectH20-LiBrsk
dc.subjectNH3-H2Osk
dc.subjectcogenerationen
dc.subjectabsorption heat pumpen
dc.subjectCOPen
dc.subjectcombustion engineen
dc.subjectabsorption cycleen
dc.subjectH20-LiBren
dc.subjectNH3-H2Oen
dc.titleKogenerační jednotka s absorpčním TČsk
dc.title.alternativeCogeneration unit linked with absorption heat pumpen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-19cs
dcterms.modified2012-06-25-14:46:39cs
thesis.disciplineEnergetické inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid47368en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 09:52:38en
sync.item.modts2020.04.01 02:12:42en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeFiedler, Jansk
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Bohumil Polesný, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Oldřich Matal, CSc. (člen) Ing. Jiří Kubíček, Ph.D. (člen) Pavel Skoupý (člen) Ing. Aleš John (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record