Show simple item record

Valuation of Baťa, a.s

dc.contributor.advisorBeranová, Michaelacs
dc.contributor.authorProcházka, Michalcs
dc.date.accessioned2019-05-17T01:31:21Z
dc.date.available2019-05-17T01:31:21Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationPROCHÁZKA, M. Stanovení hodnoty společnosti Baťa, a.s [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.cs
dc.identifier.other91962cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/52133
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je ocenění společnosti BAŤA, a.s., a to za použití výnosových metod ocenění. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část práce se věnuje popisu základních pojmů, definuje podnik a jeho hodnotu, základních přístupů a metod při oceňování společnosti. Praktická část je zaměřena na aplikaci teoretických poznatků v praxi. Diplomová práce obsahuje ekonomické analýzy, mezi které patří strategická analýza, finanční analýza a předběžné ocenění společnosti na základě generátorů hodnoty. Hodnota podniku byla stanovena na základě metody DFC entity a metody ekonomické přidané hodnoty.cs
dc.description.abstractThe aim of the master’s thesis is to valuate comapny BATA, a.s. using income – based valuation mmethods. Thesis is dividend into two parts, theoretical and practical. Theoretical part describes basic charakteristics of the terms, defines company and its value, overview of invidual methods and procedures used for valuation of the company. Practical part is focused on application of theoretical knowledge in practise. The master’s thesis contains economical analysis, especially strategic analysis, financial analysis and preliminary valuation of comapany based on value generators. Company value was based on two yield methods, especially method of discounted cash flow entity and method of economic addend value.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectocenění podnikucs
dc.subjectdiskontované cash flowcs
dc.subjectstrategická analýzacs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectfinanční plán.cs
dc.subjectbusiness valuationen
dc.subjectdiscounted cash flowen
dc.subjectstrategic analysisen
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectfinancial plan.en
dc.titleStanovení hodnoty společnosti Baťa, a.scs
dc.title.alternativeValuation of Baťa, a.sen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-02-03cs
dcterms.modified2016-05-30-10:26:14cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid91962en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 08:33:32en
sync.item.modts2020.03.31 04:56:15en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeBernát, Michalcs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) Ing. Lucie Mašterová, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (člen) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (člen) Ing. Petr Novák, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázka vedoucího: odpovězeno prof. Ing. Rejnuš: Proč jste použil altmanovu metodu? - odpovězeno Ing. Koleňáková: Proč se dělá finanční analýza? - odpovězeno doc. Ing. et Ing. Škapa: Vůči čemu jste porovnával predikční test a jaké bylo testovací kritérium? - odpovězeno Ing. Novák: Kde jste získal informace k diplomové práci? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record