Poslední příspěvky

 • Hodnocení výkonnosti podniku Zlatovánek, s. r. o. pomocí benchmarkingu 

  Cacková, Tereza
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti společnosti s ručením omezeným Zlatovánek. Práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části práce je popsáno téma benchmarking pomocí odborné literatury. Je zde ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti Sanmina-SCI Czech Republic s.r.o. 

  Bradnová, Zita
  Tato diplomová práce se zabývá komplexním hodnocením výkonnosti společnosti Sanmina-SCI Czech Republic s.r.o. Analyzuje vývoj společnosti od jejího vzniku v roce 2012 a provádí strategickou analýzu společnosti, včetně ...
 • Optimalizace procesů ve společnosti 

  Pokorná, Lucie
  Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu podnikových procesů, které řídí proces skladování a na následný návrh řešení nastalé situace, která je zaznamenána analýzou. Tato práce je zpracovávána ve středně velkém podniku, ...
 • Zvýšení výkonnosti strojírenského podniku prostřednictvím benchmarkingu ve Zlínském kraji 

  Zapletalová, Pavlína
  Diplomová práce se zabývá hodnocením a zvýšením výkonnosti prostřednictvím benchmarkingu ve vybraném strojírenském podniku ve Zlínském kraji. Teoretická východiska práce představují koncept benchmarkingu v kontextu zvyšování ...
 • Interní audit 

  Sedláčková, Jana
  Diplomová práce se zabývá interním auditem procesu nákupu ve společnosti Slovácké strojírny, a.s. Uherský Brod. Cílem je zhodnotit stávající situaci a nabídnout doporučení přinášející přidanou hodnotu organizaci. Analýza ...
 • Opatření ECB a ČNB v rámci finanční krize a jejich dopad na vybrané banky 

  Krausová, Pavla
  Tato diplomová práce se zabývá světovou finanční krizí od roku 2007 až do současnosti a monetární politikou, kterou v této době prováděla České národní banka a Evropské národní banka. Analyzuje také chování dvou vybraných ...
 • Návrh a optimalizace automatického obchodního systému 

  Boček, František
  Cílem této práce je popsat přístupy k analýze finančních trhů a vybrané přístupy implementovat v rámci automatického obchodního systému v prostředí MetaQuote Language pro platformu Metatrader. Další částí této práce je ...
 • Investiční prostředí ve virtuální real cash ekonomice 

  Lehnert, Filip
  Předmětem této diplomové práce je seznámení čtenáře s problematikou možných finančních investic ve virtuální ekonomice s reálnými peněžními prostředky a navržení strategie vedoucí k co největšímu zhodnocení počátečního ...
 • Využití nástrojů projektového managementu pro reálný podnik 

  Nováková, Lucie
  Diplomová práce je orientovaná na oblast obalového průmyslu. Prostřednictvím aplikací metod projektového managementu je navrženo řešení šicí dílny pro společnost VMT Ecopack s.r.o. Úvodní část je zaměřena na popis základních ...
 • Návrh informačního systému 

  Koch, Libor
  Cílem této práce je vytvoření informačního systému řízení skladu pro firmu Fi & Ho Trading, s.r.o., který bude dostupný přes webové rozhraní. Sklad bude fungovat na portálové technologii a bude propojen s E-shopem. V práci ...
 • Návrh podnikatelského plánu pro vznik cukrárny a pekárny 

  Franková, Barbora
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu pro založení pekárno-cukrárny se sídlem v Třinci. V první části diplomové práce je vysvětleno, co je důležité pro podnikatelský plán a jak má vypadat jeho obsah. ...
 • Optimalizace výrobních toků a procesů ve vybraném úseku společnosti ATONA s. r. o. 

  Klimešová, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací výrobních toků a procesů ve vybraném úseku společnosti ATONA s. r. o. Na základě zjištění současného stavu pomocí přísluš-ných metod jsou realizovány návrhy na zlepšení. Stejnými ...
 • Posouzení finanční situace podniku pomocí analýzy časových řad 

  Chroboczek, David
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením finanční situace vybraného e-shopu spotřební elektroniky s názvem czc.cz. Pro toto zhodnocení se použije analýza časových řad, díky které bude možno predikovat budoucí vývoj vybraných ...
 • Návrh řešení Business Intelligence 

  Drdla, Tomáš
  Cílem diplomové práce je navrhnutí řešení Business Intelligence a zvážit jeho dopady na rozhodovací procesy, náklady na zavedení, celkový přínos pro firmu a dále vytvoření návrhu, který pomůže změnit nynější neuspokojivou ...
 • Aplikace fuzzy logiky pro hodnocení kvality zákazníků 

  Šulc, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá aplikováním fuzzy logiky pro hodnocení kvality zákazníků ve společnosti PPL CZ s.r.o. Pro hodnocení bylo využito programů Microsoft Excel a MathWorks MATLAB, ve kterých budou vytvořeny modely ...
 • Audit majetku vybraného podniku 

  Pernica, Ivo
  Diplomová práce je zaměřena na audit účetní závěrky v oblasti majetku podniku. Teoretická část popisuje obecnou charakteristiku auditu, specifikuje vybrané oblasti auditu účetní závěrky a vymezuje účetní problematiku ...
 • Management osobního rozvoje 

  Křenková, Vendula
  Diplomová práce Management osobního rozvoje podává nejen teoretický obraz o problematice managementu osobního rozvoje ve všeobecném pohledu nýbrž i praktický náhled na zkoumanou společnost CNC KOVO s.r.o. se zaměřením na ...
 • Marketingova strategie Kulturniho domu Rubin v Brne 

  Varmužová, Romana
  Hlavním cílem diplomové práce je popis a komplexní zhodnocení fungování Kulturního domu Rubín v Brně Žabovřesky v kontextu čtvrti a města a vytvoření doporučení pro jeho další rozvoj. Práce se zabývá marketingem kultury, ...
 • Motivace a evaluace zaměstnanců 

  Václavková, Andrea
  Diplomová práce se zabývá problematikou motivace a evaluace zaměstnanců. V teoretické části jsou popsány poznatky z odborné literatury o motivaci a evaluaci zaměstnanců. V praktické části budou zjištěné poznatky aplikovány ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Tučková, Petra
  Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku, který se zaměřuje na výrobu gumárenských výrobků a technických pěn. Posuzovaným obdobím je rozmezí let 2010 – 2014. V teoretické části jsou vymezeny základní ...

Zobrazit další