• Návrh rozvoje motivačního programu společnosti 

  Šťastný, Jiří
  Diplomová práce se zabývá návrhem zlepšení motivačního systému vybrané společnosti, na který jsou aplikovány základní teoretické poznatky z oboru personalistiky, a to zejména v oblasti motivace a pracovní spokojenosti ...
 • Analýza vybraného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod 

  Ondrušková, Lucia
  Predkladaná diplomová práca sa zaoberá kritickou analýzou súčasnej situácie firmy Gorenje Slovakia, ktorá na slovenskom trhu predáva domáce spotrebiče. Analýza externého prostredia odhaľuje možné príležitosti a hrozby na ...
 • Kritické faktory implementace informačního systému kategorie ERP ve společnosti METAL STEEL INDUSTRY, spol. s r.o. 

  Ľubek, Matej
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou implementácie podnikového informačného systému kategórie ERP v spoločnosti METAL STEEL INDUSTRY, spol. s r.o. V úvodnej časti práce sú popísané základné teoretické poznatky a podklady ...
 • Studie optimalizace výrobních procesů 

  Chmara, Denis
  Diplomová práca sa zameriava na využiteľnosť softvéru AviX a následnú analýzu vybraných výrobných procesov pre divíziu transformátorov v podniku ABB. Prvá časť analyzuje využiteľnosť a vhodnosť programu AviX pre výrobu, a ...
 • Rozvoj obchodních aktivit společnosti Rajnošek s.r.o. 

  Budínková, Jitka
  Diplomová práce je obsahově zaměřena na rozvoj obchodních aktivit společnosti Rajnošek s.r.o. V práci jsou čtyři stěžejní části. Na úvod je popsán daný problém a také hlavní a vedlejší cíle práce. Dále následují teoretické ...
 • Návrh rozvoje společnosti působící v oblasti servisu elektrotechnických zařízení průmyslových podniků 

  Kormaňáková, Petra
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem rozvoje společnosti HUDECZEK SERVICE, s. r. o., která působí v oblasti servisu elektrotechnických zařízení průmyslových podniků. Teoretická část práce obsahuje zejména charakteristiky ...
 • Marketingová komunikace Střední odborné školy NET OFFICE Orlová, spol. s r.o. 

  Gelnarová, Monika
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření návrhů a provedení analýzy marketingové komunikace Střední odborné školy NET OFFICE Orlová, spol. s r.o. Úvod práce vymezuje stanovené cíle, další kapitola obsahuje zpracovaná ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Kytlicová, Leona
  Diplomová práce s názvem „Návrh podnikového finančního plánu“ se zabývá problematikou finančního plánování v podniku a je zaměřena na vytvoření dlouhodobého finančního plánu. V první kapitole práce jsou uvedena teoretická ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Skálová, Marcela
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti Měšťanského pivovaru v Poličce, a. s. V první části této práce jsou zpracována její teoretická východiska a následně, v její druhé části, je provedeno hodnocení podniku ...
 • Analýza ženských specifik stylu vedení v organizaci zabývající se vývojem informačních technologií 

  Hlaváčková, Eva
  Cílem diplomové práce „Analýza ženských specifik stylu vedení v organizaci zabývající se vývojem informačních technologií“ staví na provedení analýzy pracovních stylů vedoucích pracovníků a pracovnic s ohledem definování ...
 • Návrh řešení elektronického obchodu na bázi dropshippingu 

  Blažek, Ľubomír
  Táto diplomová práca sa zaoberá elektronickým podnikaním vo všeobecnosti a špecializuje sa na tvorbu elektronického obchodu, ktorý využíva na svoje fungovanie model dropshippingu. Práca zachytáva celý postup tvorby takéhoto ...
 • Zavedení ISMS v malém podniku 

  Svoboda, Milan
  Diplomová práce se zabývá návrhem zavedení systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) v malém podniku. V této práci jsou rozebrána teoretická východiska, která jsou nutná pro pochopení a navržení ISMS. Návrh zavedení ISMS ...
 • Zavedení ISMS v podniku 

  Pospíchal, Jindřich
  Diplomová práce je zaměřená na návrh zavedení systému řízení bezpečnosti informací ve firmě. Obsahuje základní teoretické poznatky a pojmy z bezpečnosti informačních systémů a popisuje normy ČSN ISO/IEC řady 27000. Na ...
 • Fundamentalní akciová analýza vybraných evropských energetických společností 

  Syslová, Kateřina
  Diplomová práce se zaměřuje na fundamentální akciovou analýzu vybraných evropských energetických společností. Pozornost je věnována globální, odvětvové a podnikové analýze, na základě jejichž výsledků je zpracované ...
 • Návrh projektu výrobní linky se vzdálenou kontrolou 

  Samoilyk, Ievgen
  Diplomová práce se zabývá návrhem projektu zavedení výrobní linky se vzdálenou kontrolou ve společnosti, jejímž předmětem podnikání je výroba a prodej makové náplně různých druhů. Specifikuje základní pojmy a metody ...
 • Využití nástrojů projektového managementu pro zefektivnění firemních procesů 

  Guštafík, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá zefektivněním firemních procesů pomocí nástrojů projektového managementu ve společnosti VOLET, s.r.o. Společnost se zabývá prodejem komponentů a služeb v oblasti zahradních jezírek a zavlažovacích ...
 • Návrh trading strategie pro řízení volného finančního kapitálu jednotlivce 

  Kinc, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem obchodní strategie pro řízení volného finančního kapitálu jednotlivce. V práci je navržena a otestována obchodní strategie, kterou lze využít při obchodování na forexu. Obchodní ...
 • Implementace vybrané technologie pro ISP 

  Doležal, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na implementaci vybrané technologie ve společnosti CPU-Kocourek, s.r.o., která působí jako poskytovatel internetového připojení. Na základě teoretické části a provedené analýzy současného stavu ...
 • Návrh a realizace informačního systému společnosti SnugDesign s.r.o. 

  Šmigura, Jiří
  Diplomová práce se zabývá analýzou požadavků reklamní agentury týkající se vytvoření informačního systému na míru. Následné zhodnocení současného stavu se stává společně s výsledkem analýzy požadavků důležitým podkladem ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Žandovská, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením informačního systému ve společnosti Spielberg s. r. o. Teoretická část práce je věnována problematice informačních systémů a vysvětlení jednotlivých metod použitých později při ...