Poslední příspěvky

 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Penčáková, Nikola
  Bakalářská práce se zabývá sestavením návrhů na zlepšení finanční situace podniku. Cílem práce je poskytnout ucelený pohled na aktuální finanční situaci podniku a poskytnout podniku efektivní návrhy na zlepšení finanční ...
 • Návrh marketingového plánu pro vybraný podnik 

  Spurný, Jan
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu a vytvoření nového marketingového mixu společnosti D.A.S. RECHTSSCHUTZ AG, pobočka pro ČR podnikající v oblasti pojišťovnictví. V mojí práci se chci zaměřit na využití marketingových ...
 • Studie průběhu zakázky vybraným podnikem 

  Vaculková, Petra
  Tato bakalářská práce analyzuje průběh činností zakázky ve společnosti SICO RUBENA, s. r. o., která se zabývá výrobou a dodáváním komponent ze silikonových kaučuků. Tato práce se dělí na tři části. Teoretická část popisuje ...
 • Rozvoj obchodních aktivit podniku 

  Sabaková, Nikola
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhmi na rozvoj obchodných aktivít dánskej spoločnosti ECCO pôsobiacej na globálnom trhu. Predmetom podnikania je výroba a predaj koženej obuvi pre mužov, ženy a deti. Návrhy sú zamerané na ...
 • Návrh kalkulace nákladů vybraného produktu výrobkového portfolia 

  Sáňková, Dominika
  Bakalářská práce se zaměřuje na tvorbu nového způsobu kalkulace pro konkrétní výrobek z portfolia společnosti. Obsahuje analýzu současného způsobu kalkulace, vyhodnocení této analýzy a na základě výsledků tvorbu nové ...
 • Využitelnost investičních a podílových fondů pro finanční řízení podniku v soudobých podmínkách České republiky 

  Hřebačka, Viktor
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení možnosti využití investičních a podílových fondů pro finanční řízení podniku v soudobých podmínkách v České republice a současně navržení alternativního řešení pro zlepšení ...
 • Implementace e-learningového systému v organizaci 

  Kašpárek, David
  Tato bakalářská práce je zaměřena na výběr, konfiguraci a implementaci e-learningového systému s ohledem na jeho výkon, spolehlivost a funkce, což vede ke zjednodušení a zkvalitnění procesu učení a vzdělávání v organizaci ...
 • Návrh optické sítě ve městě Revúca 

  Antalík, Dominik
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom optickej siete s variantom ukončenia optického vlákna až u koncového zákazníka v domácnosti. Použitá technológia je v súčasnosti najmodernejšia so šírkou pásma dostatočnou pre spoľahlivý ...
 • Využívání kreativního účetnictví vybranou obchodní korporací 

  Šplíchalová, Šárka
  Tato práce je zaměřena na problematiku kreativního účetnictví konkrétněji na Švarc systém. Problematika je řešena přepočtem na zaměstnance a věrným poctivým zobrazením obrazu účetnictví dle legislativ. Výsledky práce ...
 • Studie výrobní logistiky ve vazbě na materiálové toky v obchodní zakázce 

  Gembická, Martina
  Bakalárska práca sa zameriava na štúdium výrobnej logistiky a materiálových tokov obchodnej zákazky vo firme EKOM spol. s r.o.. V analytickej časti bude popísaný výrobný podnik, jednotlivé procesy v priebehu zákazky a ...
 • Studie porovnání rizik pro podnikatelský subjekt z pohledu jakosti 

  Bojdová, Kateřina
  Bakalářská práce je zaměřena na popis důležitosti kvality již v předvýrobních etapách a návrh odstranění rizik vzniku vad, které mohou nastat při současné situaci ve firmě ZKL-Výzkum a vývoj, a.s. Hlavním produktem firmy ...
 • Zhodnocení hospodaření obce Moravany 

  Kroupová, Tereza
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení hospodaření obce Moravany v letech 2012-2015. Nejdříve se věnuje teoretickým poznatkům z oblasti veřejné správy, a to zejména územním samostatným celkům. Nadále se zabývá rozborem ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Gavendová, Alena
  Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace společnosti Holík International s.r.o. v letech 2011 až 2015. Cílem této práce je posouzení současné finanční situace podniku a tvorba návrhů pro její zlepšení. ...
 • Návrh marketingového plánu pro vybraný podnik 

  Spurný, Jan
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu současného stavu společnosti a návrh marketingového mixu společnosti D.A.S. RECHTSSCHUTZ AG, pobočka pro ČR podnikající v oblasti pojišťovnictví. V mojí práci se chci zaměřit na ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Jelínková, Karolína
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace společnosti Stavební firma Jiří Jelínek s.r.o., za období 2010-2015 metodami finanční analýzy. Na základě analýzy bude provedena identifikace podstatných skutečností ...
 • Uplatnění procesního řízení u výrobního podniku 

  Vrbacký, Tomáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na seznámení organizační strukturou TOS KUŘIM – OS, a.s., analýzu firemních procesů, konkrétně na SWOT analýzu, procesu zajištění subdodávek a následné vlastní návrhy na konkrétní výrobní ...
 • Design manuál jako součást marketingové komunikace 

  Šárková, Lenka
  Tato bakalářská práce se zabývá firemní identitou, firemním designem a následným design manuálem, který je pomáhá dotvářet. Práce je rozdělena do tří částí. V první části se pojednává o teoretických poznatcích z oblasti ...
 • Marketingový plán 

  Tupý, Maroš
  Cieľom mojej bakalárskej práce je návrh marketingového plánu pre slovenské popredné vinárstvo VILLA VINO RAČA. Je zložená zo štyroch častí. V Prvej časti sa budem venovať vymedzeniu problému a následnému cieľu práce. V ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Rondošová, Nikola
  Tato bakalářská práce prezentuje finanční analýzu ekonomických ukazatelů společnosti OBI Centrum, spol. s r. o., a taktéž analýzu vývoje těchto ukazatelů podle statistických metod. Výsledky vychází z finančních výkazů ...
 • Studie řízení plynulosti materiálových toků pro výrobní úkoly 

  Sipos, Hajnalka
  Bakalářská práce se zabývá studií řízením materiálového toku ve vybraném výrobním podniku. Zaměřuje se na analýzu současného stavu výrobní logistiky. Obsahuje návrhy na zlepšení procesu vyskladnění na konkrétní pracoviště, ...

Zobrazit další