Now showing items 1-1 of 1

  • Marketingový mix společnosti Bajulus s.r.o. 

    Albrechtová, Monika
    Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu současného marketingového mixu společnosti Bajulus s.r.o. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy marketingu a marketingového mixu, které jsou následně aplikovány v analytické ...