• Integrace služeb Sport trackera do webové aplikace 

    Hanko, Jakub
    Bakalárska práca je zameraná na vývoj webovej aplikácie podľa aktuálnych trendov vývoja prepájajúcej údaje o pohybovej aktivite získaných prostredníctvom mobilných zariadení s webovou aplikáciou, ktorá slúži na evidenciu ...