Now showing items 1-1 of 1

  • Marketingový plán podniku 

    Baiglová, Jana
    Předmětem této bakalářské práce je návrh marketingového plánu v podniku. Jde o analýzu aktuálního stavu firmy, zjištění nedostatků a návrh nového řešení a zlepšení. První část práce je teoretická, se zaměřením na základní ...