Now showing items 1-1 of 1

  • Rozšíření počítačové sítě pro střední školu 

    Bartes, Luděk
    Bakalářská práce se zaměřuje na rozšíření počítačové sítě pro střední školu a na návrh nové počítačové učebny. První část bakalářské práce obsahuje analýzu současného stavu. Tato analýza je zaměřena na odhalení nedostatků ...