Now showing items 1-1 of 1

  • Ovlivnění základu daně různými způsoby pořízení majetku 

    Galušková, Martina
    Tato bakalářská práce se zabývá vhodným způsobem financování pořízení dlouhodobého majetku firmou Altin JM Group s. r. o. Zkoumá, jak jednotlivé způsoby financování ovlivní základ daně a sleduje také jejich daňové aspekty. ...