Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Gavendová, Alena
    Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace společnosti Holík International s.r.o. v letech 2011 až 2015. Cílem této práce je posouzení současné finanční situace podniku a tvorba návrhů pro její zlepšení. ...