Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace daně z příjmů právnické osoby 

    Gonová, Lucia
    Bakalárska práca je zameraná na optimalizáciu zdanenia vybranej právnickej osoby. Uvádza teoretické poznatky o zdaňovaní právnických osôb vo vybraných štátoch: Česká republika, Slovenská republika, Maďarská republika, ...