Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Gregarová, Jana
    Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku v letech 2010-2014. Podklady pro finanční analýzu tvoří zejména účetní závěrky a výroční zprávy podniku. Práce je rozdělena do čtyř částí: první a druhá ...