Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení finanční výkonnosti podniku LENA-hračky, s.r.o. 

    Halačka, Jiří
    Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti LENA-hračky, s.r.o. za období 2009 až 2013 pomocí vybraných metod finanční analýzy. Cílem práce je navrhnout možná řešení, která povedou ke zlepšení finanční ...