Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Sapoušková, Marcela
    Bakalářská práce se zabývá zhodnocení finanční situace podniku PBS ENERGO, a. s. Práce vychází z provedené finanční analýzy na základě poskytnutých účetních výkazů. V teoretické části jsou popsány a vysvětleny metody, které ...