Now showing items 1-2 of 2

  • Kalkulace nákladů výkonu v podmínkách vybraného podnikatelského subjektu 

    Trčálková, Eliška
    V podmínkách malé firmy je problematika kalkulací zaměřená na klasifikaci nákladů, strukturu nákladů v kalkulaci a kalkulační systém. Na základě nedostatků plynoucích z provedených rozborů jsou formulována konkrétní doporučení.
  • Podnikatelský záměr 

    Nasadilová, Petra
    Cílem bakalářské práce je vytvořit podnikatelský plán pro fiktivní zřízení fitness wellness centrum v obci Hnanice. Při zpracování tématu jsem vycházela z poznatků o nedostatečnosti pohybových aktivit u studentů, žen na ...