Now showing items 1-1 of 1

  • Využití marketingového přístupu v řízení lidských zdrojů 

    Hanzelová, Monika
    Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku uplatnění externího personálního marketingu v podnikové praxi konkrétního výrobního podniku. Specifikuje tento koncept, jeho principy i významné součásti jako například Employer ...