Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh změn konceptu motivačního systému v podniku 

    Zetka, Denis
    Hlavním cílem bakalářské práce je návrh nového motivačního systému firmy. Teoretická část specifikuje základní náležitosti dané problematiky, především personální řízení a motivaci. Praktická část je zaměřena na zhodnocení ...