Now showing items 1-1 of 1

  • Marketingový mix společnosti "Purlive s.r.o." 

    Padrta, Lukáš
    Bakalářská práce bude zaměřena na analýzu a vytvoření marketingového mixu společnosti Purlive s.r.o. Jelikož je firma na trhu nová, bude tedy i vznikat nový marketingový mix, ve kterém se nejvíce zaměřím na výrobek, cenu, ...