Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele 

    Pavlíková, Petra
    Tématem této bakalářské práce je vymáhání pohledávek. Teoretická část vymezuje pohledávky, jejich zajištění a zánik, soudní a mimosoudní vymáhání. Pohledávky jsou charekterizovány z účetního, daňového i ekonomického hlediska. ...