Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení finanční situace podniku 

    Penčáková, Nikola
    Bakalářská práce se zabývá sestavením návrhů na zlepšení finanční situace podniku. Cílem práce je poskytnout ucelený pohled na aktuální finanční situaci podniku a poskytnout podniku efektivní návrhy na zlepšení finanční ...