Now showing items 1-14 of 14

 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Hálová, Kristína
  Bakalářská práce se zaměřuje na finanční hodnocení české strojírenské společnosti v letech 2011-2014 za pomocí ukazatelů finanční analýzy. Na základě této analýzy budou v práci vytvořeny vlastní návrhy na zlepšení stávající ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Gregarová, Jana
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku v letech 2010-2014. Podklady pro finanční analýzu tvoří zejména účetní závěrky a výroční zprávy podniku. Práce je rozdělena do čtyř částí: první a druhá ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Dajčová, Linda
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace podniku COMON, s. r. o. v letech 2009-2014. První část práce popisuje teoretická východiska, která jsou důležitá pro znalost finanční analýzy. V druhé části jsou ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Gremmelová, Hana
  Předmětem bakalářské práce je vyhodnocení finanční situace firmy PORTABELL, s.r.o. v letech 2010-2014. Práce je vymezena do čtyřech častí. První je vymezení vlastních cílů a použité vědecké metody. Dále na teoretickou část, ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Gavendová, Alena
  Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace společnosti Holík International s.r.o. v letech 2011 až 2015. Cílem této práce je posouzení současné finanční situace podniku a tvorba návrhů pro její zlepšení. ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Bolfová, Lucie
  Účelem této bakalářské práce je zhodnotit finanční situaci společnosti DIAMANT UNIPOOL, s.r.o. v letech 2010-2014. Obecně je práce rozčleněna do tří částí. V té počáteční dochází k seznámení se s cíli práce a metodami k ...
 • Zhodnocení hospodaření dobrovolného svazku obcí "Sdružení obcí Orlicko" 

  Rudolfová, Lucia
  Bakalárska práca je zameraná na zhodnotenie hospodárenia dobrovoľného zväzku obcí. Teoretická časť vymedzuje rozpočtovú skladbu a jej základné pojmy, rozpočtové príjmy a výdavky. Analytická časť sa zaoberá rozborom a ...
 • Zhodnocení hospodaření městské části Brno-střed 

  Valenta, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá hospodařením městské části Brno-střed. První část je zaměřena teoretickým fungování samosprávy, popis městské části, financováním od státu do rozpočtu obce. Druhá část je analytická a vyhodnocuje ...
 • Zhodnocení hospodaření obce 

  Burda, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá hospodařením obce Holasice. Práce se v teoretické části věnuje vymezení základních pojmů, jakými jsou obec a její charakteristika, působnost obce, rozpočtová politika obce při sestavování rozpočtu ...
 • Zhodnocení hospodaření obce Holice 

  Hromek, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá hospodařením obce Holice. První část je zaměřena na teorii, ve které je řešeno členění územních samospráv, poté vedení obce a tvorba jejího rozpočtu. Druhá část je vyhrazena analýze hospodaření ...
 • Zhodnocení hospodaření obce Mistrovice 

  Dvořáček, Michal
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením hospodaření obce Mistrovice. Cílem této práce je zhodnotit její hospodaření pomocí analyzování rozpočtu obce, tedy porovnáním obecních příjmů a výdajů v určitém časovém období a ...
 • Zhodnocení hospodaření obce Moravany 

  Kroupová, Tereza
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení hospodaření obce Moravany v letech 2012-2015. Nejdříve se věnuje teoretickým poznatkům z oblasti veřejné správy, a to zejména územním samostatným celkům. Nadále se zabývá rozborem ...
 • Zhodnocení hospodaření obce Pozořice 

  Pšenková, Klára
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením hospodaření zvoleného samosprávného celku, konkrétně městysem Pozořice. První část se věnuje teoretickým poznatkům z oblasti veřejné správy v České republice. V analytické části je ...
 • Zhodnocení hospodaření obce Střelice 

  Urbanová, Michaela
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice hospodaření vybrané obce. Zabývá se zhodnocením hospodaření obce Střelice v období 2011-2014 se zaměřením na dotační politiku. Bakalářská práce přispěje k vytvoření komplexnější ...