Now showing items 1-1 of 1

  • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

    Petruchová, Denisa
    Bakalářská práce se zabývá pracovněprávními vztahy a mzdovými náklady vznikající v souvislosti se zaměstnáváním zaměstnanců. Zaměřuje se na optimalizací mzdových nákladů, které zaměstnavateli vznikají v důsledku navýšení ...