Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Rochla, Jiří
    Bakalářská práce se zabývá hodnocením strategické a finanční situace podniku SITAP, s. r. o. v letech 2010-2014. Podle výsledků finanční analýzy budou navrhnuta řešení, která budou vést k celkovému zlepšení finanční situace ...