Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh změn konceptu personálního řízení v podniku 

    Semotam, Jakub
    Tato bakalářská práce se zabývá personálním řízením ve společnosti Dobrovský s.r.o. Hlavním cílem práce je návrh na zlepšení personálního řízení v podniku. Teoretická část obsahuje soubor poznatků o personálním řízení, ...