Now showing items 1-2 of 2

  • Marketingový mix výrobního družstva IRISA 

    Nguyen, Anh Duc
    Tato bakalářská práce je zaměřena marketing a konkrétně na marketingový mix produktů. V teoretické části vysvětlím základní pojmy marketingu a marketingového mixu. V analytické části provedu analýzy marketingového mixu ...
  • Návrh Marketingového mixu autopůjčovny Půjč si Bávo 

    Nguyen, Anh Tam
    Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu marketingového mixu autopůjčovny Půjč si Bávo. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První teoretická část se zabývá teorií marketingu, marketingového mixu, SWOT analýze a definicí ...