Now showing items 1-1 of 1

  • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

    Skopalík, Daniel
    Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současného informačního systému firmy IES spol. s r. o. a návrhu změn. K posouzení IS a firmy se využívá metod SWOT a HOS 8. Na základě získaných výsledků těchto metod bude posouzen ...