Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace daně z příjmů fyzické osoby 

    Skopalíková, Miluše
    Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací daně z příjmů fyzické osoby. Teoretické poznatky jsou aplikovány na konkrétního podnikatele, kterému je daň z příjmů optimalizována pomocí uplatňování různých druhů výdajů, ...