Now showing items 1-1 of 1

  • Řízení nákladů a kalkulace v podniku 

    Vykydalová, Markéta
    Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku sledování a řízení nákladů ve výrobním podniku. Dále se zabývá kalkulacemi výrobků a srovnává teoretické poznatky se skutečností. Po zhodnocení současného stavu a popisu ...