Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Sláma, Jakub
    Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situaci společnosti Šmeral Brno a.s. za období let 2009 až 2014 pomocí ukazatelů finanční analýzy. Analyzuje současný stav společnosti a navrhuje řešení, které povedou ...
  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Sláma, Jakub
    Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situaci společnosti Šmeral Brno a.s. za období let 2009 až 2014 pomocí ukazatelů finanční analýzy. Analyzuje současný stav společnosti a navrhuje řešení, které povedou ...