Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Gremmelová, Hana
    Předmětem bakalářské práce je vyhodnocení finanční situace firmy PORTABELL, s.r.o. v letech 2010-2014. Práce je vymezena do čtyřech častí. První je vymezení vlastních cílů a použité vědecké metody. Dále na teoretickou část, ...