Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace zdanění právnické osoby 

    Teplá, Alena
    Bakalářská práce se věnuje problematice daně z příjmů právnických osob. Daňová optimalizace je legální cesta, která umožňuje snížit daňovou povinnost ekonomických subjektů. Existuje několik způsobů, jak tuto zátěž snížit ...