Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Čuperová Šebková, Lenka
    Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku v letech 2012– 2015, kdy za rok 2015 jsou známy předběžné výsledky. Obsahem první části jsou teoretické poznatky o jednotlivých způsobech komplexního ...