• Zhodnocení hospodaření vybrané organizace 

    Tiefenbacher, Tomáš
    Bakalářská práce se zabývá hospodařením a fungování neziskové organizace – konkrétně spolku, v letech 2011 – 2014. První část práce vymezujeme teoretické pojmy hospodaření a financování neziskových organizací. V části druhé ...