Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

    Krayzlová, Lucie
    Bakalářská práce se zabývá analýzou ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod. Výsledkem finanční analýzy je soubor hodnot za jednotlivé roky, na které jsou aplikovány statistické metody. Finanční analýza odhalí ...