• Komunikační mix společnosti 

    Vejnarová, Michaela
    Tato bakalářská práce se zaměřuje na rozbor komunikačního mixu konkrétní společnosti. První část je věnována teoretickým pojmům související s touto problematikou. V druhé analytické části je představena společnost a provedena ...