• Měření a hodnocení výkonnosti podniku 

    Trojanová, Martina
    Bakalářská práce se zaměřuje na měření a hodnocení finanční výkonnosti společnosti TEDOM a.s., v letech 2010-2014. Firma se zabývá výrobou kogeneračních jednotek. Práce obsahuje tři části. V první části jsou vysvětleny ...