Now showing items 1-1 of 1

  • Design manuál jako součást marketingové komunikace 

    Šárková, Lenka
    Tato bakalářská práce se zabývá firemní identitou, firemním designem a následným design manuálem, který je pomáhá dotvářet. Práce je rozdělena do tří částí. V první části se pojednává o teoretických poznatcích z oblasti ...